רשימת קיצורי מקלדת

ועדות

ועד מנהל
הוועד המנהל אחראי על מדיניות האקדמיה הצעירה ומקביל בתפקידו למועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
אודי זומר - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל
אבי צדוק 
 
ועדת אתיקה בפרסומים מדעיים
ליאת איילון - יו"ר
ערן בוכבינדר
תמי גיגר 
ידין דודאי
דוד הראל
יובל פלדמן 
 
ועדת אתר אינטרנט
אחראי על אתר האינטרט של האקדמיה הצעירה, בעברית ובאנגלית.
נעם אליעז - יו"ר
ערן בוכבינדר
תמר ציגלר
 
ועדת השאלה בין-ספרייתית
ערן בוכבינדר
אלישבע באומגרטן
עמית ברנשטיין
תמי גיגר
 
ועדת חברה ערבית
השאם אבו ריא
מונא חורי-כסאברי
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
 
ועדת חברים
ועדת החברים אחראית על סינון ראשוני של המועמדים להצטרף לאקדמיה הצעירה. הרכב הוועדה משתנה מדי שנה.
אבי צדוק - יו"ר
ליאת איילון
תמי גיגר
רון מילוא
יובל פלדמן
תמי ציגלר
יעל שטרנהל
 
ועדת כנס האקדמיות הצעירות האסייתיות
מקדמת היזמה לארח בישראל את כינוס האקדמיות הצעירות האסייתיות במארס 2018.
ליאת איילון - יו"ר
ניסים אוטמזגין
אודי זומר 
מונא חורי-כסאברי
דן פאר
יובל פלדמן 
 
ועדת כנסת
חברי הוועדה מייצגים את האקדמיה לפי הצורך בוועדת החינוך וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
קרן וינשל - יו"ר
נעם אליעז
מיכל בר-אשר סיגל
נטשה גורדינסקי 
ספי הנדלר
אודי זומר
דני פאר
תמר ציגלר
 
ועדת MD/Phd
ליאור גפשטיין - יו"ר
בני דקל
תמי גייגר
שי יזרעאלי
דן פאר
יהודה קמרי
 
ועדת מדעי הרוח
מקדמת את תחום מדעי הרוח באקדמיה הישראלית.
ספי הנדלר - יו"ר
ניסים אוטמזגין
אלישבע באומגרטן
ערן בוכבינדר
מיכל בר-אשר סיגל
עמית ברנשטיין
נטשה גורדינסקי
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
 
ועדת מרכזי כתיבה
ערן בוכבינדר
אילת ברעם- צברי
תמי גיגר
מיכל שרון
 
ועדת משחק חשיבה "המסע למונדוס"
הוועדה הוקמה בעקבות הסכם עם האקדמיה הצעירה ההולנדית, שפיתחה משחק חשיבה המדמה נחיתה על כוכב לכת אחר. על השחקנים לענות על שאלות שמדמות מחקר אקדמי בכל התחומים. המשחק יתורגם לעברית ולערבית.
עודד הוד - יו"ר
השאם אבו ריא
אבי צדוק
מאיה שולדינר
מיכל שרון
 
ועדת קשרי חוץ
מטרת הוועדה היא לפתח את קשרי החוץ של האקדמיה הצעירה, ולעמוד בקשר עם הפניות המגיעות מחו"ל.
ניסים אוטמזגין - יו"ר
דוד הראל
אודי זומר
יובל פלדמן
אבי צדוק
 
ועדת שאלון מדענים צעירים
ועדה האחראית לאיסוף, ניתוח והצגת תוצאות שאלון אינטרנטי נשלח לכל החוקרים בארץ עד 10 שנים מתחילת המסלול לקביעות.
עמית ברנשטיין
מונא חורי- כסאברי
אודי נקר
יובל פלדמן
מיכל שרון
 
ועדת תקנון
אורן גזל-אייל - יו"ר
קרן וינשל
יובל פלדמן
 
ועדת תקשורת
אילת ברעם-צברי - יו"ר
נעם אליעז
אביטל בר
ספי הנדלר
אודי זומר
ערן יהב
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
מיכל שרון
 
גילנות
ליאת איילון
אורן גזל-אייל
נירית דודוביץ
מאיה שולדינר
 
ליווי תכניות האצה לבגרות מוקדמת ותואר בתיכון
רון מילוא - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל
ערן יהב
מאיה שולדינר
  
מאגר מידע
יובל פלדמן
אילת ברעם- צברי
 
מחויבות האקדמיה לשיפור האפקטיביות בעבודת הממשלה
יובל פלדמן - יו"ר
אילת ברעם-צברי
רון מילוא
 
קידום נשים במדע
ייעוד הוועדה הוא להסיר מחסומים בכדי שנשים יוכלו להתקדם במשרות אקדמיות בישראל.
מיכל בר אשר סיגל - יו"ר
נטשה גורדינסקי
נירית דודוביץ
תומר וולנסקי
קארין כרמית יפת
חגי פרץ
הילה שמיר
אילון שני
מיכל שרון
 
פורום מפמ"רים
הוועדה אחראית לקשר עם המפקחים הראשיים של מקצועות לימוד בתיכונים.
רון מילוא - יו"ר
נעם אליעז
דן פאר
שכר לדוקטורנטים המועסקים בהוראה
אלישבע באומגרטן - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל 
יעל שטרנהל 
 
תערוכת "פיתוחים ותגליות"
אילת ברעם-צברי
 
ועדת Science, Technology, Engineering, Mathematics
הוועדה אחראית ליזמת "ראשונות במדע" של האקדמיה הצעירה, שמטרה לפעול לקידום נשים במקצועות ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) 
נירית דודוביץ - יו"ר
אילת ברעם-צברי 
תמי גיגר 
אבי צדוק
תמר ציגלר
רועי קישוני
עדי קמחי
מאיה שולדינר
מיכל שרון