רשימת קיצורי מקלדת

יוזמות חינוכיות

יעדים:

 • טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי דעת שונים זה מזה.
 • עידוד וטיפוח מחקרים משותפים ושיתוף פעולה עם חוקרים צעירים בעולם.
 • עידוד הממשלה, קרנות מחקר וארגונים פילנתרופים ואחרים לתעל משאבים לפרויקטים נבחרים.
 

פעילות:

 • "ראשונות במדע"יוזמה חדשה של האקדמיה הצעירה למדעים מעוניינת לקשר בין מדעניות וסטודנטיות לתארים מתקדמים במקצועות ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) לבין בתי ספר שונים בארץ.
 • קשר בין האקדמיה הצעירה למשרד החינוך. בסדרת פגישות נוצרים קשרים ישירים ושיתופי פעולה בין חברי האקדמיה הצעירה לבין מפקחי המקצוע הראשיים של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.
 • תערוכת מדע בנתב"ג. יוזמה משותפת של האקדמיה הישראלית הצעירה ומשרדי הממשלה המציגה תגליות ישראליות פורצות דרך.
 • סל מדע. בין המטרות שהאקדמיה הצעירה הציבה לעצמה, כלולות המטרות המרכזיות הבאות: לקדם את החינוך למדעים בישראל כבר בשלבים השונים בבתי הספר, לעודד נערים/ות ומבוגרים/ות צעירים/ות לחשוב על קריירה מדעית כאפשרות מושכת, ולחשוף כל נער/ה בישראל לעבודה המדעית שנעשית במוסדות המחקר. החזון מאחורי פרוייקט "סל מדע" מבוסס על האבחנה, שאף ששערי האוניברסיטאות פתוחים לכל דורש, בכל זאת מעטים הם האנשים שאינם סטודנטים וחוקרים שמבקרים באוניברסיטאות. הנתק הזה הוא גורם משפיע למיצוב האוניברסיטאות בציבוריות הישראליות כ"מגדלי השן".הקשר בין האקדמיה לקהילה חיוני והכרחי לחברה כולה. חיזוק קשר כזה יוביל להבנה והערכה בחשיבות המחקר, חשיבות מגוון תחומי המחקר החל ממדעי הרוח וכלה במדעי המוח, קידום מעמד המדען/ית הצעיר/ה בקרב החברה, בניית קשר עם סטודנטים/ות עתידיים/ות וגירוי הסקרנות של צעירים וצעירות שמעולם לא שקלו להגיע לאקדמיה או לבחור בקריירה אקדמית כמקצוע לחיים.

  האקדמיה הצעירה מאמינה בקידום הקשר בין האקדמיה הישראלית לבין החברה. הנגשת האוניברסיטאות לכלל החברה היא חובה חברתית של מדינת ישראל שתתרום גם לחיזוק אוכלוסיות חלשות ולשימור מעמדו של המחקר האקדמי. אנו מקווים שקובעי המדיניות במשרדי הממשלה יצטרפו ליוזמתנו להקים תכנית בה כל תלמיד ותלמידה במדינת ישראל יבקרו לפחות פעם אחת באוניברסיטה. חשיפה של תלמידים ותלמידות למוסדות להשכלה גבוהה, לאפשרויות המחקר ולקשת הרחבה של המדעים השונים תפתח בפניהם חוויה חדשה, מסקרנת ומרעננת.
 • עתיד מדעי הרוח. הוקמה קבוצת חשיבה הדנה בנושא קידום מדעי הרוח מנקודת מבטם של חוקרים צעירים על מנת לעסוק בסוגיות הנוגעות לעתיד המחקר וההוראה של מדעי הרוח, כיווני מחקר בינתחומיים, צרכים תקציביים, ואפשרויות לקידום מדעי הרוח הן בתוך האוניברסיטאות והן בחברה. נושאים שעלו בקבוצה ונמצאים כעת בדיון ופיתוח:
  - הגדרת מהות הדיסציפלינה במאה העשרים ואחת.
  - עתידם של מדעי הרוח בעולם אקדמי משתנה: אופני הנגישות של מקורות מחקר כיום; מגמות מחקריות אינטרדיסציפלינריות.
  - עתידן של ספריות המחקר, אופיין, והפונקציה שלהן בחיי האקדמיה והחברה.
  - הגדרת "ארגז כלים" הכרחי ללומדי תארים ראשונים בתחומי מדעי הרוח, ובכלל זה כישורי קריאה, כתיבה ושפות המהותיים למחקר בתחום.
  - עידוד תלמידי מחקר (תואר שני ושלישי) מצטיינים להנחות עבודות גמר בתיכונים בתחומי מדעי הרוח.