רשימת קיצורי מקלדת

מדיניות מדע בישראל

יעדים:

  • הסרת חסמים בפני השתתפותן של נשים.
  • קידום המדע כקריירה נבחרת בקרב אנשים צעירים.
  • זיהוי בעיות והסרת חסמים.
  • זיהוי מנהיגי הדור הבא של עולם המדע.

פעילות: