רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' אשרף בריק

פרופ' אשרף בריק

מוסד אקדמי: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
תחום: סינטזה כימית של חלבונים
תחומי מחקר: סינטזה כימית וסמי סינטתית של חלבונים שעברו מודיפיקציות לאחר התרגום כמו איוביקויטין והיסטונים
דואר אלקטרוני: abrik@technion.ac.il