רשימת קיצורי מקלדת

חברים לשעבר

פרופ' אורית קידר

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע המדינה

פרופ' ליאור קרוניק

מכון ויצמן למדע
מדע והנדסה של חומרים