רשימת קיצורי מקלדת

חברים לשעבר

פרופ' יעל חנין

אוניברסיטת תל-אביב
הנדסת חשמל