רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ' ליאת קוזמא

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה של המזרח התיכון

פרופ' רועי קישוני

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
ביולוגיה