רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ׳ מונא חורי-כסאברי

האוניברסיטה העברית בירושלים
עבודה סוציאלית

ד"ר יעקוב חנא

מכון ויצמן למדע
גנטיקה מולקולרית