רשימת קיצורי מקלדת

החברים

פרופ׳ אודי זומר

אוניברסיטת תל-אביב
מדע המדינה