רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' תומר וולנסקי

אוניברסיטת תל-אביב
פיסיקה של אנרגיות גבוהות

ד"ר קרן וינשל

האוניברסיטה העברית בירושלים
משפטים ומדע המדינה