רשימת קיצורי מקלדת

חברים

ד"ר יונית הוכברג

האוניברסיטה העברית בירושלים
פיסיקה

פרופ' איתי הלוי

מכון ויצמן למדע
מדעי כדור הארץ