רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' חיים ביידנקופף

מכון ויצמן למדע
פיזיקה של חומר מעובה

פרופ' אשרף בריק

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
סינטזה כימית של חלבונים