רשימת קיצורי מקלדת

אירועים לחברי האקדמיה

אינטראק"ציה | יום עיון לחברי ובוגרי האקדמיה הצעירה הישראלית בבית האקדמיה בירושלים

18 בספטמבר 2022
ב-18 בספטמבר 2022 ערכה האקדמיה הצעירה הישראלית בבית האקדמיה בירושלים יום עיון לחבריה בהווה ובעבר, במלאת עשור לפעילותה.
 
יום העיון נפתח במושב שעסק באקדמיה הצעירה ובבוגריה כסוכני שינוי, בראשות יושב הראש לשעבר של הוועד המנהל פרופ' חיים ביידנקופף ותשעת יושבות ויושבי הראש הקודמים.
 
המושב השני, אף הוא בראשות פרופ' ביידנקופף, עסק בנושא "האק"צ והאקדמיה: עבר, הווה, עתיד" והשתתפו בו נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל, נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' רות ארנון, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה פרופ' יוסי מקורי ויו"ר ות"ת לשעבר פרופ' יפה זילברשץ.
 
המושב השלישי, בהנחייתה של יושבת הראש של הוועד המנהל של האקדמיה הצעירה הישראלית פרופ' בינה קליסקי, התמקד באקטיביזם באקדמיה. במושב זה השתתפו בין השאר נשיא הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל פרופ' אורי סיון, יו"ר ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה של המל"ג-ות"ת חברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחברת האק"צ לשעבר פרופ' יונינה אלדר, סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון באוניברסיטה העברית בירושלים וחברת האק"צ לשעבר פרופ' מונא חורי כסאברי ויו"ר ות"ת לשעבר פרופ' מנואל טרכטנברג.
 
המושב הרביעי והאחרון עסק בהנגשת מדע והנחתה אותו חברת האק"צ לשעבר פרופ' אילת ברעם-צברי. במושב זה השתתפו יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה פרופ' ידין דודאי, חברת הוועד המנהל של האק"צ פרופ' ליעד מודריק, חבר האק"צ פרופ' עודד רכבי ומנהלת מכון דוידסון לחינוך מדעי ד"ר ליאת בן דוד. 
 
 
בהשתתפות: