רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

מפגש "מצב הרוח": בתר-דוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח מציגים את מחקריהם

לוח זמנים: 2 בפברואר 2021, בשעה 18:00
מקום האירוע: המפגש יתקיים באופן מקוון
בהשתתפות: