רשימת קיצורי מקלדת

אירועים

אירועים שהיו

Big Data and the Future of Research in the Digital Age

כ"ח-ל´ בשבט תשע"ה, 17 בפברואר 2015
כינוס משותף של האקדמיה הצעירה הישראלית והאקדמיה הצעירה הגרמנית

השקת האקדמיה הצעירה

כ"ג במרחשוון תשע"ג, 8 בנובמבר 2102 
1 2 3