חברי האקדמיה החדשים
האקדמיה הצעירה בחרה בשבעה
חברים חדשים להצטרף לשורותיה

 

read-more-button

פרופ' אלישבע באומגרטן
החוג להיסטוריה של עם ישראל  
האוניברסיטה העברית בירושלים

 

read-more-button

activities-left-pict
סל מדע

בין המטרות שהאקדמיה הצעירה הציבה לעצמה, כלולות המטרות המרכזיות הבאות: לקדם את החינוך למדעים בישראל כבר בשלבים השונים בבתי הספר. 

read-more-button

activities-right-pict
אני את ואתה נשנה את העולם

קידום ייצוגן של נשים בתפקידים בכירים בחברה
הישראלית ובכלכלה הישראלית הוא עניין בעל השלכות חברתיות וכלכליות אדירות

read-more-button

Google+EmailFacebookTwitterPinterestLinkedIn